Velkomstfolder og FAQ / Sæsoncampist

Her finder i informationer og svar på mange spørgsmål for sæsoncampister på Byaasgaard

Byaasgaard er Slow Living – for her lægger vi vægt på at komme ned i gear og byder på vild natur, smuk udsigt udover Roskilde Fjord, frugt og grønt på pladsen til fri afbenyttelse, lokale lækkerier i gårdbutikken og meget andet.

En del af vores arealer, bl.a. vores strandeng, er udnævnt til bevaringsværdigt naturområde, netop på grund af naturen, dyre- og fuglelivet. Det værner vi ekstra om.

Derfor benytter vi heller ingen former for sprøjtemidler eller gift på vores arealer.

Vores sæsonpladser er forskelligartede i størrelse, terræn og udsigt og vi anbefaler derfor nye campister at komme forbi, for at vælge det sted, der passer bedst.

Følg med i vores arrangementer og øvrige tiltag på Facebook, Instagram og vores hjemmeside.

Vi har forskellige dyr på Byaasgaard. Hønsene er alle velkomne til at fodre med blade og andet grønt.

Vi sælger de friske og flerfarvede æg i gårdbutikken.

Vi har får til at græsse vores naturbeskyttede område mellem skrænten og bådpladserne, samt på strandengen ude ved fjorden – for at passe og pleje naturen. 

Med denne form for naturpleje beskytter vi den oprindelige natur og giver plads til et mangfoldigt plante- og dyreliv.

 

I vores gårdbutik har vi fokus på økologi og lokale varer. 

Vi bager selv rugbrød på surdej af lokalt mel og herudover forsøger vi at have det, du lige står og mangler og sælger krydderier, gryn, mel mv. i løs vægt.

Halsnæs og omegn har mange mindre fødevarerproducenter
og på vores hjemmeside har vi skrevet mere om, hvilke lokale produkter vi forhandler.

Når gårdbutikken er lukket kan du fortsat købe marmelade og andre sylteprodukter, æg og sæsonens grøntsager fra vores udendørs gårdsalg.

I løbet af sommersæsonen afholder vi loppemarked, koncerter og fællesspisninger – både åbne for lokalområdet, men også nogle for vores campister, for at styrke det sociale liv på pladsen.

Følg med i vores arrangementer og øvrige tiltag på Facebook, Instagram og her på hjemmesiden.

 

På Byaasgaard er der god plads til børn. Vi har tre legepladser, hvor der på den ene er hoppepude. I 2020 er den ene legeplads, på Engen, blevet fornyet og i 2021 er der kommet helt ny hoppepude og ny legeplads ved kiosken.

Herudover har vi den lavvandede fjord, der nogle steder er oplagt at bade i, andre steder er god at fange krabber i. Vi sælger udstyr til krabbefangst i vores gårdbutik.

Vi har høns, får og geder, som børn og barnlige sjæle må gerne fodre.

I vores fællesfaciliteter på Gården har vi pusleborde og børnetoiletter

Vi arbejder løbende på at lave endu flere tiltag for børn og unge.

På Byaasgaard kan du leje en bådplads – spørg os ved interesse.

Både der stikker op til 40 cm. kan komme til og fra broen uanset vandstand. For enden af broen er der en aflang flydeplatform, som kan benyttes ved af- og påstigning.

Som bådpladslejer forventes du at deltage i min. to årlige arbejdsdage, hvor broen henholdsvis sættes op sidste lørdag i marts og pilles ned sidste lørdag i september eller midt marts hvor vi reparerer brofagene.

På arbejdsdagene samles vi normalt kl. 10, dagen vil være med forplejning og det plejer at være rigtig hyggeligt. Er du forhindret i at deltage opkræves et gebyr.

Lejen betales for et år ad gangen og dækker en plads på land og en plads i vandet i den periode broen er oppe.

Det er muligt at køre ned til bådpladserne i bil og læsse af og på, men ikke at parkere på området. Er du ikke campist på pladsen, kan du parkere på p-pladsen ved Amtsvejen.

Vi lejer også pladser ud til opmagasinering af kano og kajak.

Dagsgæster er inkluderet i prisen, og behøver ikke melde deres ankomst.

Man må gerne have overnattende gæster, når man selv er til stede. Gæster betaler for overnatning. Børn op til 14 år er gratis. 

Campisten er forpligtet til at informere om overnattende gæster ved ankomst. Gæster, der opholder sig
på pladsen efter kl. 22, betragtes som overnattende.

Gæster kan parkere på p-pladsen ved indkørslen fra Amtsvejen.

Vi har gratis WI/FI i området omkring gårdbutikken og ved køkkenet på Gården.

Net: Byaas_Public

Find koden i Gårdbutikken

Det er tilladt at have hund eller kat, blot de holdes i snor og ikke er til gene for andre campister samt at deres efterladenskaber fjernes.

Det er tilladt at lufte sin hund uden snor oppe på marken, vest for køkkenhave-indhegningen, bag ved børnehaverne. Alle andre steder skal hunde (også de søde) være i snor.

Det er heller ikke tilladt at lufte hunde uden snor på strandengene. Både af hensyn til fårene, men også af hensyn til de vilde fugle der lever på strandengene. En del af det der kommer ud af at vi afgræsser engene, er at der skabes et rigere fugleliv og flere ynglende fugle. 
Hunde kan være en stressfaktor for både får og naturens vilde dyr. Og det kan være farligt for vilde dyr at blive stresset og forstyrret af løse hunde. Og husk at alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt (Naturstyrelsen).

Der er plantet krydderurter ved fællesfaciliteterne og der er andet spiseligt frugt og grønt rundt om på pladsen, som er til fri afbenyttelse. Herudover har vi plantet 120 frugttræer på i “Køkkenhaven” oppe mod Amtsvejen.

Fordi vi ønsker at passe på naturen og driver stedet efter økologiske principper, forpligter man sig som sæsoncampist til ikke at benytte sprøjtemidler i nogen form på Byaasgaard.

Alle må lade græsset gro og så vilde blomster på et afgrænset område – max 2 m2.

Klipning af græs og hække på egen plads påhviler campisten, mens det ikke er tilladt at beskære eller fælde træer og buske uden forudgående aftale med værterne. Det er ikke tilladt at plante & sætte planter, buske og andet.

Vi tilbyder at slå græsset på din plads mod betaling – se under diverse priser.

Mellem fjorden og de høje træer nyder vi roen på Byaasgaard.

Vi tilstræber ro fra maskiner og andet støjende arbejde i hverdagene efter kl. 19, lørdag efter kl. 14 og hele søndagen.

Herudover skal der være ro på pladsen i tidsrummet kl. 23-7 og i tidsrummet kl. 22-7 er motorkørsel ikke tilladt.

I henhold til brandmyndig- hederne skal vogne og telte altid stilles med 3 meters mellemrum, hvilket kan sikres ved at stille op 1,5 meter fra skel.
Der står brandmateriel rundt på pladsen så der aldrig er mere end 75 meter fra hver plads til brandmateriel.

Se på pladskortet hvor de står.

Hastigheden på pladsen må være max. 10 km/t, dels for at passe på pladsens børn og dels for at minimere støvskyerne fra grusstierne.

Vi tillader én bil eller to motorcykler på pladsen, og henviser ved yderligere behov til p-pladsen ved indkørslen fra Amtsvejen.

Bilen skal parkeres på egen plads. 

Trailere må gerne køres ind på pladsen ved aflæsning og pålæsning, men kan parkeres på p-pladser ved indkørsel i få dage. 

Miljøstationen finder man til højre lige indenfor bommen.

Vi går op i at få lavet en god affaldssortering pt. sorterer vi i 9 fraktioner – se på Miljøstationen hvilke.

Lige til venstre for Miljøstationen er der mulighed for at aflevere hæk- og græsafklip.

Petroleumsdunke, Storskrald og stort pap skal campisten selv fjerne.

Nærmeste genbrugsstationer:

Hundested Genbrugsstation
Håndværkervej 16
3390 Hundested

Frederiksværk Genbrugsstation
Havnesvinget 10
3300 Frederiksværk

Strøm afregnes i pakker af 10 kWh. Strømpakker købes forud.

Vi aflæser elmålere i start april og start oktober. Herefter udsender vi afregning for sæsonen for evt. ikke afregnet forbrug

Nej – Vi har ikke ventelister. Når én af vores pladser med direkte kig til fjorden bliver ledig, og vi ikke har andre planer med pladsen, trækker vi lod om den blandt interesserede sæsoncampister. Lodtrækning bliver annonceret i nyhedsbrevet. 

Lodtrækningen er for eksisterende sæsoncampister – hvis ingen eksisterende sæsoncampister ønsker den udbudte plads, tilbyder vi den til nye folk.

I vintersæsonen holder Byaasgaard gårdbutik ikke åbent hver dag og der kan forekomme perioder uden bemanding på pladsen. Vi kan træffes efter forudgående aftale.

Der er enkelte fællesfaciliteter åbne hele året.

Hvis der har været storm, er vi ekstra opmærksomme og går en ekstra tur på pladsen for at se om alt er ok.
Vi går ikke ind på pladserne og tjekker hele vejen rundt om alle vogne. Men I kan være sikre på, at hvis vi opdager en skade/noget der ikke er, som det skal være, så vil vi til enhver en tid ringe til jer.

Ønsker man ikke en vinterplads, tilbyder vi vinteropbevaring af din vogn og tilbyder i den forbindelse at køre din vogn frem og tilbage fra opbevaringen. Har du din vogn til vinteropbevaring, er det muligt mod betaling at lade gulv og red- skabstelt blive på pladsen.

Vintercamping på Engen kan være udfordrende, da området er meget vådt.

I vinterhalvåret er der ingen kørsel eller parkering af biler på græsset på Engen. Det bliver så blødt på denne årstid og selvom man ikke lige kan se det med det blotte øje, er der stor risiko for at køre fast og græsset bliver ødelagt. 
Man kan alternativt parkere oppe foran hytterne. 

Bookingen gælder for 2 voksne samt op til 4 hjemmeboende børn.

Er der flere personer der skal tilknyttes bookingen/pladsen, kan ekstra voksen/barn tilkøbes. Se prisen under “priser”. 

Pladsen må benyttes frit i sommersæsonen og i vinterhalvåret i gennemsnit 1-2 dage om ugen.

Ens ophold må ikke have karakter af at man bor på pladsen. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted. 

Man kan ikke overdrage sin plads til andre, ligesom man heller ikke kan udleje/udlåne sæsonpladsen eller sin campingvogn.

Alle campister med sommerpladser har førsteret til at beholde den plads de ligger på året efter.
1. september skal man betale for enten en vinterplads eller depositum på 1000 kr. for næste sommer.
Det eneste forbehold for ovenstående er, hvis vi i meget sjældne tilfælde skal bruge pladsen til noget andet.

Ved reserverede sommerpladser skal den fulde pris betales senest 1. marts. Vi sender en opkrævning på mail og der er også mulighed for at betale i gårdbutikken i åbningstiden.

Hvis vi ikke modtager betalingen rettidigt, er depositum og retten til pladsen gået tabt og værterne er berettiget til at ophæve reservationen øjeblikkeligt.

Det er muligt at opdele betalingen for en sæsonplads i to rater efter forudgående aftale. Begge rater skal falde inden henholdsvis 1. september og 1. marts.

Vi arbejder efter reglerne i det nationale campingreglement og campisten er forpligtet til at overholde disse bestem- melser samt værternes anvisninger.

På Byaasgaard må man ikke bygge eller have “faste installationer” på de enkelte pladser, men gerne:

  • stille op til tre almindelig størrelse krukker på sin plads

  • have en grill og alm. lette havemøbler stående ude, så længe det principielt til enhver tid kan rykkes ind i fortelteltet/vognen

  • lægge gulv i forteltet, så længe det flugter med teltets kant

  • stille hundehegn op i de døgn man er på pladsen

  • stille et højbed op på max H20 x B100 x L100 cm

  • lade græsset gro og så vilde blomster på et afgrænset område – max 2 m2

Det er muligt at opsætte standbytelte på pladserne 200-345. De eksisterende standbytelte på Engen (opstillet før 2022) kan bibeholdes og erstattes på deres nuværende plads.

Af sikkerhedsmæssige årsager må du opsætte et umalet skagenshegn, max 70 cm. højt, hvis du har plads direkte mod diget eller ovenfor skrænten. Hegnet må sættes op ud mod henholdsvis vandløbet og skrænten.

Campingvogne og telte skal holdes i rengjort stand. Overholdes dette ikke, udføres arbejdet af værterne for campistens regning eller kan i sidste ende føre til opsigelse.

For at sikre overholdelse af ovenstående, vil vi som værter som udgangspunkt gennemgå pladserne to gange i løbet
af sæsonen. Samtidig fører kommunen tilsyn på pladsen

Som ny campist ankommer man ved bookingens start til en ryddet plads – og pladsen skal ligeledes afleveres helt ryddet på datoen for bookingens udløb. Det være sig også gulv, fliser og andet som campisten selv bortskaffer. 
Foretager campisten ikke oprydningen, er værterne berettiget til at lade denne foretage, og kan herfor afkræve campisten et fast gebyr på 2.000 kr. + Timeløn, div. omkostninger for bortskaffelse og transport.

Værterne er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.

Når du har booket en sommersæson-plads på Byaasgaard har du førsteret til at booke den samme plads året efter.

Hvis du ønsker at sætte din vogn til salg med overdragelse af pladsen, så skal dette altid ske efter forudgående aftale.

Du kan ikke overdrage din plads til andre. Men har du et ønske om at sælge din campingvogn, med overdragelse af pladsen til køberen, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre, med undtagelse af nogle tilfælde hvor vi har andre planer med pladsen.

Det kan være pladsen skal bruges til hytter eller som turistplads. Derfor er det hensigtsmæssigt at have lavet en forudgående aftale om overdragelse af pladsen med os.

Procedure hvis i får vognen solgt og skal have overdraget pladsen:  

– Overdragelse af en plads til en anden sker altid til d. 1. i måneden.
– Sælger betaler frem til overtagelsesdagen og køber betaler fra overtagelsensdagen også selv om det er midt i en sæson.
– Sælger refunderes for de måneder som sælger har forudbetalt, og betaler samtidig et overdragelsessalær på 2500 kr.
– Sælger og køber aflæser strøm på overtagelsesdagen og oplyser målertal til Byaasgaard. 

Bookingen er som udgangspunkt uopsigelig for begge parter i det aftalte tidsrum. Hvis campisten beslutter at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan campisten således ikke kræve depositum eller betaling i øvrigt tilbagebetalt.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller uhensigtsmæssig adfærd er værterne berettiget til straks at bortvise campisten fra campingpladsen og ophæve aftalen til øjeblikkeligt.

Vi sender jævnligt nyhedsbreve til alle sæsoncampister på mail.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her på hjemmesiden under”sæsoncampist”.

Der er pt. 3 Facebook-grupper oprettet af campister. Vi ved at ikke alle benytter facebook og derfor benytter vi ikke disse grupper til kommunikation. Vi kommunikerer via nyhedsbreve, mail, tlf. og ansigt til ansigt.

 

Vi ved at i sæsoncampister kan have spørgsmål & beskeder direkte til os. Ting som medarbejderne i Gårdbutikken måske ikke altid kan svare på.
Derfor har vi et direkte nummer hvor i kan ringe direkte til både Signe og Kenneth.

Signe:    8980 5190
Kenneth: 8980 5194


De direkte telefoner er åbne alle hverdage 10-14.30 

Hovednummeret er åbent i butikkens åbningstider, og vi kan også træffes på mail.