Velkomstfolder og FAQ / Sæsoncampist

Her finder i informationer og svar på mange spørgsmål for sæsoncampister på Byaasgaard

Ved booking af en sæsonplads siger man samtidig også ja til at efterleve de rammer der er beskrevet her i velkomstfolderen.

Byaasgaard er Slow Living – for her lægger vi vægt på at komme ned i gear og byder på vild natur, smuk udsigt udover Roskilde Fjord, lokale lækkerier i gårdbutikken og meget andet.

En del af vores arealer, bl.a. vores strandeng, er udnævnt til bevaringsværdigt naturområde, netop på grund af naturen, dyre- og fuglelivet. Det værner vi ekstra om.

Derfor benytter vi heller ingen former for sprøjtemidler eller gift på vores arealer.

Vores sæsonpladser er forskelligartede i størrelse, terræn og udsigt og vi anbefaler derfor nye campister at komme forbi, for at vælge det sted, der passer bedst – for nye – læs mere på siden sæsoncampist.

Følg med i vores arrangementer og øvrige tiltag på Facebook, Instagram og vores hjemmeside.

I vores gårdbutik har vi fokus på økologi og lokale varer. 

Vi bager selv rugbrød på surdej af lokalt mel og herudover forsøger vi at have det, du lige står og mangler og sælger krydderier, gryn, mel mv. i løs vægt.

Halsnæs og omegn har mange mindre fødevarerproducenter
og på vores hjemmeside har vi skrevet mere om, hvilke lokale produkter vi forhandler.

Når gårdbutikken er lukket kan du fortsat købe marmelade og andre sylteprodukter, æg og sæsonens grøntsager fra vores udendørs gårdsalg.

Vi har forskellige dyr på Byaasgaard. Hønsene er alle velkomne til at fodre med blade og andet grønt.

Oppe i vores mark dyrker vi usprøjtede frugter og grøntsager efter ØKO & regenerative metoder.

I er meget velkomne til at gå en tur igennem marken, I må dufte, sanse, kigge og spørge os om stort og småt – De aktuelle varer kan købes her i gårdbutikken eller smages i gårdcafe’en & til fællesspisninger.

Vi sælger de friske æg i gårdbutikken.

Vi har får til at græsse vores naturbeskyttede område mellem Åsen og bådpladserne, samt på strandengen ude ved fjorden – for at passe og pleje naturen. 

Med denne form for naturpleje beskytter vi den oprindelige natur og giver plads til et mangfoldigt plante- og dyreliv.

På Byaasgaard er der god plads til børn. Vi har tre legepladser, hvor der på den ene er hoppepude. I 2020 er den ene legeplads, på Engen, blevet fornyet og i 2021 er der kommet helt ny hoppepude og ny legeplads ved kiosken.

Herudover har vi den lavvandede fjord, der nogle steder er oplagt at bade i, andre steder er god at fange krabber i. Vi sælger udstyr til krabbefangst i vores gårdbutik.

Vi har høns, får og geder, som børn og barnlige sjæle må gerne fodre.

I vores fællesfaciliteter har vi pusleborde og børnetoiletter

Vi arbejder løbende på at lave mere for børn og unge.

Vi sender jævnligt nyhedsbreve til alle sæsoncampister på mail.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her på hjemmesiden under”sæsoncampist”.

Der er pt. 3 Facebook-grupper oprettet af campister. Vi ved at ikke alle benytter facebook og derfor benytter vi ikke disse grupper til kommunikation. Vi kommunikerer via nyhedsbreve, mail, tlf. og ansigt til ansigt.

 

I løbet af året afholder vi loppemarked, små koncerter og fællesspisninger – både åbne for lokalområdet, men også nogle for vores campister, for at styrke det sociale liv på pladsen.

Følg med i vores arrangementer og øvrige tiltag på Facebook, Instagram og her på hjemmesiden.

På Byaasgaard kan du leje en bådplads.

Læs mere her: https://byaas.dk/broen/

Dagsgæster er inkluderet i prisen, og behøver ikke melde deres ankomst.

Man må gerne have overnattende gæster, når man også selv er til stede/ overnatter på pladsen. Man kan/må ikke låne sin vogn/plads ud til andre. 

Gæster betaler for overnatning. Børn op til 14 år er gratis. 

Campisten er forpligtet til at informere om overnattende gæster ved ankomst. Gæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 22, betragtes som overnattende.

Gæster kan parkere på p-pladsen ved indkørslen.

Fordi vi ønsker at passe på naturen og driver stedet efter økologiske principper, forpligter man sig som sæsoncampist til ikke at benytte sprøjtemidler i nogen form på Byaasgaard.

Græsslåning

Klipning af græs og hække på egen plads påhviler campisten, således pladsen fremstår pæn og ryddelig. Såfremt dette ikke opretholdes, så forbeholder vi os retten til at gøre dette for campistens regning. 

Se også afsnit om fred og ro – for tidspunkter for “larmende arbejde”. 

Vildt græs / må jeg så eller plante noget?

Alle må lade græsset gro og så vilde blomster på et afgrænset område – max 2 m2, mens det ikke er tilladt at grave i jorden, plante & sætte planter, buske og andet.

Klipning af hække / Store træer kan sænke temperaturen

Pladserne på Byaasgaard er meget forskellige. Nogle har hæk, andre ikke. Nogle pladser er under store træer og nogle også i skyggen for dem der kan lide det.

Klipning af hække påhviler campisten, mens det ikke er tilladt at beskære eller fælde træer uden forudgående aftale med værterne.

De store træer passer vi på og som udgangspunkt beskærer vi ikke store træer – da et træ ikke har behov for beskæring. 

I Danmark er temperaturen allerede steget med 1,5 ºC siden 1873, og FN’s klimapanel forudser, at den globale middeltemperatur i løbet af de næste 100 år vil stige med mellem 0,3 og 1,7 ºC for det laveste scenarie og 2,6-4,8 ºC for det højeste. Det får også konsekvenser for klimaet i de danske haver, og her kan især de store træer være en del af løsningen. 

Vi arbejder efter reglerne i det nationale campingreglement og campisten er forpligtet til at overholde disse bestemmelser samt værternes anvisninger.

På Byaaasgaard må du stille én campingvogn/telt + enten ét opbevaringstelt/redskabstelt eller én hyndeboks/opbevaringsboks på din plads.

På Byaasgaard må man ikke grave bygge eller have “faste installationer” på de enkelte pladser, men man må gerne:

  • stille et højbed op på max H20 x B100 x L120 cm

  • Så vilde blomster og/eller lade græsset gro og på et afgrænset område – max 2 m2

  • stille op til tre almindelig størrelse krukker på sin plads i umiddelbar nærhed af fortelt/vogn. Havenisser, skulpturer og lignende er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at grave eller plante i jorden. 

  • have én grill og ét sæt alm. lette havemøbler stående ude, så længe det principielt til enhver tid kan rykkes ind i fortelteltet/vognen. Hvis man begynder at have for mange ting og effekter på sin plads, så vil vi indskærpe det overfor jer. 

  • lægge gulv i forteltet, så længe det ikke går ud over forteltets kant. 

  • stille et  solsejl eller læsejl eller løst hundehegn op i de døgn man er på pladsen. Når man ikke overnatter her, skal man tage solsejl / hegnet ned.

  • Hundehegn er tilladt, men man må ikke sætte fast hegn eller “havelåger” op, f.eks. låger af træ eller pæle/stolper, selvom de kan tages ned/fjernes. Hegn og låger skal være løst opstillet i sort/grønt trådhegn

 

Det er muligt at opsætte standbytelte på pladserne 200-345, efter forudgående aftale. De eksisterende standbytelte på Engen (opstillet før 2022) kan bibeholdes og erstattes på deres nuværende plads.

Af sikkerhedsmæssige årsager må du opsætte et umalet skagenshegn, max 70 cm. højt, hvis du har plads direkte mod diget eller ovenfor skrænten. Hegnet må sættes op ud mod henholdsvis vandløbet og skrænten.

Campingvogne og telte skal holdes i rengjort stand. Overholdes dette ikke, udføres arbejdet af værterne for campistens regning eller kan i sidste ende føre til opsigelse.

For at sikre overholdelse af ovenstående, vil vi som værter som udgangspunkt gennemgå pladserne to gange i løbet af sæsonen. Samtidig fører kommunen tilsyn på pladsen

Som ny campist ankommer man ved bookingens start til en ryddet plads – og pladsen skal ligeledes afleveres helt ryddet på datoen for bookingens udløb. Det være sig også gulv, fliser og andet som campisten selv bortskaffer. 
Foretager campisten ikke oprydningen, er værterne berettiget til at lade denne foretage, og kan herfor afkræve campisten et fast gebyr på 2.000 kr. + Timeløn, div. omkostninger for bortskaffelse og transport.

Værterne er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.løst 

Bookingen gælder for en hustand – det vil sige 2 voksne samt hjemmeboende børn, der alle bor på samme adresse. 

Er der flere personer (fra en anden hustand) der skal tilknyttes bookingen/pladsen, kan ekstra voksen/barn tilkøbes.
Man kan have gæster overnattende for en enkelt nat, når man også selv overnatter – giv gerne besked på forhånd. Se priser under “priser”.

Pladsen må benyttes som feriested og i vinterhalvåret er det i gennemsnit maks. 1-2 overnatninger om ugen.

Ens ophold må ikke have karakter af at man bor på pladsen /tager fast ophold – hverken sommer eller vinter. Såfremt dette sker, kan pladsen opsiges øjeblikkeligt, uden nogen form for refusion.

Man kan ikke overdrage sin plads til andre, ligesom man heller ikke kan udleje/udlåne sæsonpladsen eller sin campingvogn.

Tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted.

Det er tilladt at have hund eller kat, blot de holdes i snor og ikke er til gene for andre campister samt at deres efterladenskaber fjernes.

Det er tilladt at lufte sin hund uden snor oppe på marken, vest for køkkenhave-indhegningen, bag ved børnehaverne. Alle andre steder skal hunde (også de søde) være i snor.

Det er heller ikke tilladt at lufte hunde uden snor på strandengene. Både af hensyn til fårene, men også af hensyn til de vilde fugle der lever på strandengene. En del af det der kommer ud af at vi afgræsser engene, er at der skabes et rigere fugleliv og flere ynglende fugle. 
Hunde kan være en stressfaktor for både får og naturens vilde dyr. Og det kan være farligt for vilde dyr at blive stresset og forstyrret af løse hunde. Og husk at alle hunde – også de ellers fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt (Naturstyrelsen).

Vi har gratis WI/FI i køkkenet på Gården. På resten af pladsen er vi offline og holder fri!

Net: Byaas_Public

Find koden i Gårdbutikken

Mellem fjorden og de høje træer nyder vi roen på Byaasgaard.

Vi tilstræber ro fra maskiner og andet støjende arbejde i hverdagene efter kl. 19, lørdag efter kl. 14 og hele søndagen.

Herudover skal der være ro på pladsen i tidsrummet kl. 23-7 og i tidsrummet kl. 22-7 er motorkørsel ikke tilladt.

Nej – Vi har ikke ventelister. Når én af vores pladser med direkte kig til fjorden bliver ledig, og vi ikke har andre planer med pladsen, trækker vi lod om den blandt interesserede sæsoncampister. Lodtrækning bliver annonceret i nyhedsbrevet. 

Lodtrækningen er for eksisterende sæsoncampister der har haft en plads på Byaasgaard i min 1 år – hvis ingen eksisterende sæsoncampister ønsker den udbudte plads, tilbyder vi den til nye folk.

Vi går meget op i at have en god affaldssortering. Pt. sorterer vi i 10 fraktioner – se på Miljøstationen hvilke.

For at affaldssorteringen fungerer, skal vi alle være med til at sortere og ikke smide storskrald i containerene. 

Vi har ikke en storskraldsordning, så Petroleumsdunke, gulvtæpper, gummisko, Storskrald og Stort pap skal campister selv fjerne.

Miljøstationen på Byaasgaard finder man til højre lige indenfor bommen.

Lige til venstre for Miljøstationen er der separate båse til at aflevere hæk- og græsafklip.

Nærmeste genbrugsstationer:

Hundested Genbrugsstation
Håndværkervej 16
3390 Hundested

Frederiksværk Genbrugsstation
Havnesvinget 10
3300 Frederiksværk

I vintersæsonen er der enkelte fællesfaciliteter og 1 udslagsvask åbent.

I vintersæsonen er der dage/ perioder uden bemanding på pladsen.

Hvis der har været storm, er vi ekstra opmærksomme og går en ekstra tur på pladsen for at se om alt er ok.
Vi går ikke ind på pladserne og tjekker hele vejen rundt om alle vogne. Men I kan være sikre på, at hvis vi opdager en skade/noget der ikke er, som det skal være, så vil vi til enhver en tid ringe til jer.

Vintercamping på Engen kan være meget udfordrende, da området er meget vådt.

I vinterhalvåret er der ingen kørsel eller parkering af biler på græsset på hele Eng-området. Det bliver så blødt på denne årstid og selvom man ikke lige kan se det med det blotte øje, er der stor risiko for at køre fast og græsset bliver ødelagt.
Man kan alternativt parkere oppe foran hytterne.

 

Ifm en sommerplads tilbyder vi vinteropbevaring af din vogn. Vi tilbyder i den forbindelse at køre din vogn frem og tilbage fra opbevaringen.

Vognen bliver kørt væk en af de første dage efter 1. oktober og kørt til din plads umiddelbart inden 1. april. Vognen skal stå så den er til at tage og køre med, med støttefødderne oppe.

Opbevaringen er ikke overdækket eller indhegnet. Man kan ikke regne med at man kan komme til vognen i vinterhalvåret.
Har man sin vogn til vinteropbevaring, er det muligt mod betaling at lade gulv og redskabstelt blive stående på pladsen.

Strøm afregnes i pakker af 10 kWh.  Man betaler for hver påbegyndte “pakke” af 10 kwh. 

Vi aflæser elmålere i start april og start oktober. Herefter udsender vi afregning for sæsonen for evt. ikke afregnet forbrug

Vi anbefaler at elmåleren tjekkes løbende, for at undgå fejl eller et løbsk forbrug.

Vi anbefaler at man slukker alt strømmen når man ikke er på pladsen.

Alle elstandere har 6-8 pladser tilkoblet, og kommer der f.eks. vand i naboens strømkabel, slår HPFI’en fra på hele standeren. Derfor anbefaler vi ikke at man har fryser eller køleskab kørende, når man ikke er på pladsen.

Der skal anvendes godkendte elkabler, med jord. Kablerne skal placeres fri af gang og kørearealerne. Evt. beskadigelse af elkabler på jorden under græsslåning, hæfter Byaasgaard ikke for.

Hastigheden på pladsen må være max. 10 km/t, dels for at passe på pladsens børn og dels for at minimere støvskyerne fra grusstierne.

Vi tillader én bil eller to motorcykler på pladsen, og henviser ved yderligere behov til p-pladsen ved indkørslen fra Amtsvejen.

Bilen skal parkeres på egen plads. 

Trailere må gerne køres ind på pladsen ved aflæsning og pålæsning, men kan parkeres på p-pladser ved indkørsel i få dage. 

I henhold til brandmyndighederne skal vogne og telte altid stilles med 3 meters mellemrum, hvilket kan sikres ved at stille op 1,5 meter fra skel.

Vi anbefaler at man max har 2 gasflasker på pladsen.

Der står brandmateriel rundt på pladsen så der aldrig er mere end 75 meter fra hver plads til brandmateriel.

Se på oversigtskortet hvor de står.

Alle campister med sommerpladser har førsteret til at beholde den plads de ligger på året efter. 

Ved reserverede sommerpladser skal den fulde pris betales inden 1. marts.

Ved vinterpladser skal den fulde pris betales inden 1. september. Her skal man betale for enten en vinterplads eller depositum (pt. 1000 kr) for næste sommer. Depositum er ikke refunderbart ved f.eks. annullering af booking. 

Vi sender en opkrævning på mail og der er også mulighed for at betale i gårdbutikken i åbningstiden.

Hvis vi ikke modtager betalingen rettidigt, er depositum og retten til pladsen gået tabt og værterne er berettiget til at ophæve reservationen øjeblikkeligt.

Det eneste forbehold for ovenstående er, hvis vi i meget sjældne tilfælde skal bruge pladsen til noget andet.

Du kan ikke overdrage din booking/plads til andre. Men har du et ønske om at sælge din campingvogn, med overdragelse af pladsen til køberen, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre, med undtagelse af nogle tilfælde hvor vi har andre planer med pladsen. Det kan være enheden skal bruges til hytter eller som turistplads eller indgår i en større omdannelse af et område. 

Hvis du ønsker at sætte din vogn til salg med overdragelse af pladsen, så kan dette kun ske efter forudgående aftale. Har du ikke lavet aftale med Byaasgaard om salg med overdragelse af pladsen forinden du sætter vognen til salg, så er overtagelse af pladsen ikke muligt for køber af campingvognen.  

Procedure hvis i får vognen solgt og skal overdrage pladsen/enheden:  

– Overdragelse af en plads til en anden sker altid til d. 1. i måneden.
– Sælger betaler frem til overtagelsesdagen og køber betaler fra overtagelsensdagen også selv om det er midt i en sæson.
– Sælger refunderes for de måneder som sælger har forudbetalt, og betaler samtidig et overdragelsessalær på 3000 kr.
– Sælger og køber aflæser strøm på overtagelsesdagen og oplyser målertal til Byaasgaard. 

Bookingen er uopsigelig for begge parter i det aftalte tidsrum. Hvis campisten beslutter at flytte fra campingpladsen midt i en sæson, inden det aftalte tidspunkt, eller slet ikke tager pladsen i brug, kan campisten således ikke kræve betaling for sæsonplads eller betaling i øvrigt tilbagebetalt, ej heller selvom pladsen udlejes til anden side.

Pladsen skal afleveres helt ryddet på datoen for bookingens udløb – En ryddet plads er en tom plads. Alt er væk, intet efterladt. Lader du bund, sten, fliser, affald, ledninger eller andet ligge, får du et varsel om at fjerne det. Sker det ikke, fjerner vi det for din regning for minimum 500 kr.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller uhensigtsmæssig adfærd er værterne berettiget til straks at bortvise campisten fra campingpladsen og ophæve aftalen til øjeblikkeligt ophør.

Vi ved at sæsoncampister kan have spørgsmål som måske ikke alle medarbejdere i Gårdbutikken ikke altid kan svare på.
I kan bruge de direkte numre hvor i kan ringe direkte til både Signe og Kenneth.

Signe: 8980 5190
Kenneth: 8980 5194

De direkte telefoner er åbne man-tors 10-14 

Hovednummeret er åbent i butikkens åbningstider, og vi kan også træffes på mail.